14kw White Gold Transylvania University XL Disc Pendant

14kw White Gold Transylvania University XL Disc Pendant