14kw White Gold University of Texas at San Antonio XL Disc Pendant

14kw White Gold University of Texas at San Antonio XL Disc Pendant