14kw White Gold Virginia Tech Small Pendant

14kw White Gold Virginia Tech Small Pendant