14kw White Gold Washington Wizards Small Pendant

14kw White Gold Washington Wizards Small Pendant