14kw White Gold University of Dayton Medium Pendant

14kw White Gold University of Dayton Medium Pendant